Vrije Opvoedkunst... 

op de toekomst gericht!

Na ruim 87 jaar (oprichting 9 november 1928) is Vrije Opvoedkunst één van de oudste Verenigingen in de vrijeschoolbeweging in Nederland en nog steeds springlevend.

November jl. is de Herfstspecial 'Het kleine kind' (0-7 jaar) verschenen, met 80 pagina's artikelen over embryologie, geboorte en daarna. U kunt deze special nog bestellen voor € 9,95 (zolang de voorraad strekt). U kunt ook lid of abonnee worden. Dan ontvangt u deze special gratis.

De volgende editie uit deze serie over de drie zevenjaarsfasen is zojuist verschenen. Dit is een themanummer over 'Het jonge kind' (van 7-14 jaar) met een veelheid aan interessante artikelen. Een kijkje nemen hoe het blad er uitziet?

Klik op onderstaande link en zie het gehele Zomernummer 2015

Vrije Opvoedkunst nr. 3/4-2015 (Zomernummer).pdf
Dit is een proef. Als het u bevalt, laat het ons dan weten middels een bericht en klik op deze link:

Lente 2016: 'Het jonge kind'

Herfstspecial 2015: "Het kleine kind'

Pasen 2015

Herfst 2014

Het blad heeft sinds haar eerste editie (1 februari 1933) veel metamorfoses ondergaan met een steeds nieuwe vormgeving en is heel kleurrijk.

Wilt u een gratis proefnummer van Vrije Opvoedkunst thuis ontvangen?

Dat kan! Klik hier...

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

In het archief van Vrije Opvoedkunst vindt u op termijn alle uitgaven vanaf 1932.

Donderdag 25 augustus is het novembernummer van 1986 aan het archief toegevoegd.

Deze uitgave heeft als thema Het vraagstuk van de wijze van afsluiting van onderwijs en bevat o.a. de volgende artikelen:

Joes Gerretsen-Emmen Riedel

Diederik Ruarus

H. Boss

Wim Veltman

Mark Mastenbroek

Felicia Dekkers

Julia en Alec Templeton

Edithe Boeke-De Clerq Zubli


VOK jaargang 49, nummer 6

Het volledige VOK Archief...

Actueel

Recent verschenen 

ONLANGS VERSCHENEN: 'Volgens Bartjens...', een boek over rekenen op de Vrije School, samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen. Prijs € 17,50.

Meer info onder de knop 'Boeken' en een korte film van het boek onder de knop 'Actueel' (doorscrollen naar onderen)

Zomer editie 2016:
Themanummer 'De puber / adolescent'.

Lente editie 2016:
'Themanummer 'Het jonge kind'.

Eerder verscheen:

Deel II van het boek 'De Gouden Ster' van Wim Veltman met 17 nieuwe artikelen. € 14,75

Zie aanbieding onder 'Boeken'.

Zie verder: nieuwe flim over het Vrijeschoolonderwijs.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y36t5BqQgyw

1 reactie, lezen of zelf reageren...


Uit het boek over Arnold en Paula Henny: 

Zie hieronder.

voeg een reactie toe...


Roots of empathy en Still Face experiment 

Korte film van het boek: 'Volgens Bartjens...' , een boek over rekenen op de Vrije School (klas 1 t/m 8)

Film over het vrijeschoolonderwijs

Film over het project: Roots of empathy (zie verder de boekbespreking 'De helende kracht van kinderen' in de Zomereditie Vrije Opvoedkunst)

Film over het werk van Dr. Edward Tronick (zie verder het artikel 'Het still face-experiment' in de Herfsteditie 2014 Vrije Opvoedkunst)

Meer films over vrijeschoolonderwijs en de bewegende klas:

https://www.youtube.com/watch?v=NRVdLx1z820&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vQhEhB0tui8

1 reactie, lezen of zelf reageren...


Onlangs afgeprijsd 

Zwaarte van stofgoud en licht in diamant

Een biografie van Arnold Henny en Paula Henny-Van Suchtelen

Idealen over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs in de antroposofie

Geschreven door Rinke Visser (in samenwerking met Christja Mees-Henny en Wessel Henny)

Arnold Henny was de oprichter van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst, dat op 1 februari 1933 voor het eerst verscheen.

Bestellen

Het boek kan worden besteld bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, e-mail: info@vrijeopvoedkunst.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres en woonplaats.

U kunt ook € 22,50 (dit is inclusief verzendkosten) overmaken naar rekeningnummer NL38 INGB 0000 6039 37 of NL70 TRIO 0197 7631 54 ten name van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst o.v.v. de titel van het boek 'Zwaarte van stofgoud….' én uw naam, adres en woonplaats. U ontvangt uw bestelling binnen drie werkdagen thuis.

UIT HET BOEK:

Als we bladeren door zijn bijdragen aan het blad Vrije Opvoedkunst, komen door de jaren heen twee thema's bovendrijven: maatschappelijke driegeleding en vrijheid van onderwijs. De meeste van zijn artikelen hebben een van deze thema's als achtergrond. Vrijheid van onderwijs is voor hem in de praktijk gekoppeld aan de vrijescholen, maar ideëel ziet hij ze los ervan. Daar zien we de consequentie van zijn opvattingen betreffende de vrijeschool: hij ziet
dit onderwijs niet als alleen zaligmakend, maar wel als de vorm waarin hij zijn ideeën en idealen het sterkst herkent.

Het concept van de drie-gelede maatschappij is de andere pool van zijn drive. Hij vindt er de tussenvorm in van communisme en kapitalisme – een samenleving ontdaan van de negatieve werkingen van die twee maatschappijvisies.
Waarom spreekt deze maatschappijvorm Arnold zo aan? Waarschijnlijk ziet hij zichzelf meer als jurist dan als leraar, hoewel hij een groot deel van zijn leven voor de klas staat. Het rechtsleven heeft een middenpositie; het is de regulerende instantie tussen het geestesleven, (cultuur) en het economische leven (productie en handel). Daarmee plaatst Arnold zichzelf als jurist in een middenpositie.

Zie vervolg pagina 75 uit het boek 'Zwaarte van stofgoud en licht in diamant'.