Vrije Opvoedkunst... 

op de toekomst gericht!

Na ruim 86 jaar (oprichting 9 november 1928) is Vrije Opvoedkunst één van de oudste Verenigingen in onze beweging in Nederland, maar nog steeds springlevend.

Herfst 2014

Het blad heeft sinds haar eerste editie (1 februari 1933) veel metamorfoses ondergaan met een steeds nieuwe vormgeving en is heel kleurrijk.

Pasen 2015

Wilt u een gratis proefnummer van Vrije Opvoedkunst thuis ontvangen?

Dat kan! Klik hier...

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

In het archief van Vrije Opvoedkunst vindt u op termijn alle uitgaven vanaf 1932.

Donderdag 27 augustus is het aprilnummer van 1978 toegevoegd.

Deze uitgave heeft als thema 'De vierde klas' en bevat o.a. de volgende artikelen:

Paul Veltman

Wim Veltman

Wies Matthijsen

Een nieuw vak in de vierde klas

Annie Klaassen

Hil Steenbeek

Gretl en Hans-Heinrich Krause


VOK jaargang 41, nummer 2

Het volledige VOK Archief...

Actueel

Zojuist verschenen 

Zojuist veschenen:

Deel II van het boek 'De Gouden Ster' van Wim Veltman met ruim 20 nieuwe artikelen. € 14,75

Zie aanbieding onder 'Boeken'.

1 reactie, lezen of zelf reageren...


Uit het boek over Arnold en Paula Henny: 

Zie hieronder.

voeg een reactie toe...


Still Face experiment 

Film over het werk van Dr. Edward Tronick (zie verder het artikel in de Herfsteditie Vrije Opvoedkunst)

1 reactie, lezen of zelf reageren...


Onlangs verschenen 

Zwaarte van stofgoud en licht in diamant

Een biografie van Arnold Henny en Paula Henny-Van Suchtelen

Idealen over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs in de antroposofie

Geschreven door Rinke Visser (in samenwerking met Christja Mees-Henny en Wessel Henny)

Arnold Henny was de oprichter van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst, dat op 1 februari 1933 voor het eerst verscheen.

Bestellen

Het boek kan worden besteld bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, e-mail: info@vrijeopvoedkunst.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres en woonplaats.

U kunt ook € 32,50 (dit is inclusief verzendkosten) overmaken naar rekeningnummer NL38 INGB 0000 6039 37 of NL70 TRIO 0197 7631 54 ten name van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst o.v.v. de titel van het boek 'Zwaarte van stofgoud….' én uw naam, adres en woonplaats. U ontvangt uw bestelling binnen drie werkdagen thuis.

UIT HET BOEK:

Als we bladeren door zijn bijdragen aan het blad Vrije Opvoedkunst, komen door de jaren heen twee thema's bovendrijven: maatschappelijke driegeleding en vrijheid van onderwijs. De meeste van zijn artikelen hebben een van deze thema's als achtergrond. Vrijheid van onderwijs is voor hem in de praktijk gekoppeld aan de vrijescholen, maar ideëel ziet hij ze los ervan. Daar zien we de consequentie van zijn opvattingen betreffende de vrijeschool: hij ziet
dit onderwijs niet als alleen zaligmakend, maar wel als de vorm waarin hij zijn ideeën en idealen het sterkst herkent.

Het concept van de drie-gelede maatschappij is de andere pool van zijn drive. Hij vindt er de tussenvorm in van communisme en kapitalisme – een samenleving ontdaan van de negatieve werkingen van die twee maatschappijvisies.
Waarom spreekt deze maatschappijvorm Arnold zo aan? Waarschijnlijk ziet hij zichzelf meer als jurist dan als leraar, hoewel hij een groot deel van zijn leven voor de klas staat. Het rechtsleven heeft een middenpositie; het is de regulerende instantie tussen het geestesleven, (cultuur) en het economische leven (productie en handel). Daarmee plaatst Arnold zichzelf als jurist in een middenpositie.

Zie vervolg pagina 75 uit het boek 'Zwaarte van stofgoud en licht in diamant'.