Boeken 

De boeken op deze pagina kunnen worden besteld bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst. Stuur een e-mail met uw volledige naam- en adresgegevens + de gewenste boeken en aantallen naar:

U ontvangt dan van ons een e-mailbevestiging met opgave van het totale bedrag.


Zojuist verschenen:

NIEUW NIEUW NIEUW

van Frans Lutters: ‘De Nearchus Sleutel'

Op zondag 27 september a.s. zal tijdens de Landelijke VOK-Themadag het nieuwe boek van Frans Lutters ‘De Nearchus Sleutel' worden gepresenteerd.
U vindt elders op deze site een uitgebreide aankondiging van deze dag en alle gegevens om u op te geven.

De Nearchus Sleutel beschrijft op een bijzondere wijze een onvoltooide geschiedenis. In dit versleutelde autobiografische verhaal zijn twee levens met elkaar verbonden, ondanks een tussenruimte van ruim tweeduizend jaar: dat van Nearchus van Kreta (360-312 v.Chr.), vriend van Alexander de Grote en tevens admiraal van zijn vloot en van Walter Johannes Stein (1891-1957), pionier Vrijeschoolleraar en vriend van Rudolf Steiner.

Het boek is een verloren gewaand document van Walter Johannes Stein in fictieve vorm teruggevonden en herschreven door Frans Lutters.

De lezer wordt gevraagd het ontbrekende te zoeken, waarvoor een oorspronkelijk, of misschien wel een nieuw en tevens archaïsch denken nodig is!

Presentatie en verkoop van het boek is op 27 september a.s. tijdens de Landelijke VOK-Themadag in de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Daarna is het boek te bestellen bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst. info@vrijeopvoedkunst.nl Prijs: €16,50 (excl. verzendkosten).


Onlangs verschenen:

'Ons wereldbeeld doet ertoe'. Onderzoek naar de antroposofische gezichtspunten omtrent de ontwikkeling van mens en aarde.

Dit boek is geschreven door Anselma Remmers (Vrijeschoolleerkracht). Het boek telt 221 pagina's met veel foto's en kleurenillustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 8 van onze serie werkboeken.

€ 27,50 (exclusief verzendkosten)


'Leven in het Onbenoembare'. Vrijeschoolachtergrond in beelden.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leerkracht van de opkomende zon').
Het boek telt 166 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 7 van onze serie werkboeken.

€ 24,50 (exclusief verzendkosten)


'Emil & Berta Molt' Oprichters van de eerste Vrije School (100 jaar geleden).

Het verhaal over hun bijzondere leven, door Sophia Christine Murphy (Kleindochter van Emil Molt).

€ 19,99 (exclusief verzendkosten)


'Leerkracht van de opkomende zon' Een pleidooi voor levend onderwijs.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leven in het Onbenoembare').
Het boek telt 98 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 6 van onze serie werkboeken.

€ 24,50 (exclusief verzendkosten)


'Licht en Duister' Het verhaal van mijn leven, door Willem Frederik Veltman.

€ 24,50 (exclusief verzendkosten)


'CHEMIE IN HET PERIODEONDERWIJS OP DE VRIJESCHOOL' .

Een boek over Scheikunde-onderwijs in klas 7 t/m 12.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Gerard Smits.
Het boek bestaat uit 3 delen en telt 208 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 5 van onze serie werkboeken.

€ 24,50 (excluisef verzendkosten)


'Een woord te zijner tijd...', een boek over taal op de Vrije School, Klas 1 t/m 8,

Uitgegeven in drie delen:

Deel I, de klassen 1, 2 en 3
Deel II, de klassen 4, 5 en 6
Deel III, de klasen 7 en 8.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Hans ter Beek (tevens auteur van 'Volgens Bartjens', een boek over rekenen).

De drie boeken tellen respectievelijk188, 240 en 252 pagina's met veel kleurenillustraties en zijn uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit zijn de delen 2, 3 en 4 van onze serie werkboeken.

Prijs per deel € 24,50 (exclusief verzendkosten).
Bij bestelling van de drie delen samen is de totaalprijs € 70,- (exclusief verzendkosten)


'Volgens Bartjens...', een boek over rekenen op de Vrije School, Klas 1 t/m 8,

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Hans ter Beek (tevens auteur van 'Een woord te zijner tijd', een boek over taal).
Het boek telt 192 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 1 van onze serie werkboeken.

€ 24,50 (excluisef verzendkosten)

Zie korte film van het boek onder de knop Actueel (doorscrollen naar onderen)

Zwaarte van stofgoud en licht in diamant In prijs verlaagd!!

Een biografie van Arnold Henny en Paula Henny-Van Suchtelen
Idealen over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs in de antroposofie

Geschreven door Rinke Visser (in samenwerking met Christja Mees-Henny en Wessel Henny)

€ 17,50 (inclusief verzendkosten). In prijs verlaagd!!

Daniël Johan van Bemmelen 1899-1982

Opnieuw geboren aan het begin van het Lichte Tijdperk

Geschreven door Frans Lutters

Helaas uitverkocht.

Leren oordelen op school en in het leven

Fundamenten voor onderwijsmethoden naar R. Steiner, door Manfred von Mackensen met een bijdrage van Astrid Lütje.

Het boek telt 118 pagina's met illustraties en is uitgevoed in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Dit is deel 0 van onze serie werkboeken.

€ 8,- (inclusief verzendkosten in Nederland)

Hellas in prijs verlaagd!!
Herinnering, Bezinning, Verwachting

van Willem Frederik Velman

502 pagina's met veel foto's.

€ 19,25 (inclusief verzendkosten in Nederland). In prijs verlaagd!!

De Gouden Ster

Grepen uit het levenswerk van Wim Veltman, strijder in hart en ziel.

(Ruim 30 artikelen). Samengesteld door Rob Tuk.

Tevens verschenen:

DEEL II. Met 17 artikelen van Wim Veltman. € 14,75.

AANBIEDING: Bij het bestellen van de Gouden Ster deel II, ontvangt u deel I gratis! (zolang de voorraad strekt).
Het totaalbedrag wordt dan voor beide boeken inclusief verzendkosten in Nederland € 20,00

Schiller en de Vrijeschoolpedagogie

van Ilse Staedke

Ingeleid en vertaald door Aart J. Leemhuis

€ 15,- (inclusief verzendkosten in Nederland)

Naar de bronnen van driestromenland

van A.C. Henny

Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid.

€ 10,- (inclusief verzendkosten in Nederland)

Europa
Grenzen en mogelijkheden

geschreven door W.F. Veltman, A.C. Henny en R.S.H. Mees

€ 7,- (inclusief verzendkosten in Nederland)

Praktische Vorming
Leerplan Werkboek 1 (Vrij Pedagogisch Centrum)

Samengesteld door de Werkgroep Praktische Vorming.

Eindredactie: Rolf Otger, Matthijs de la Rive Box en Rob Tuk

Helaas uitverkocht.

Als het leven begint

Inzichten en praktijkaanwijzingen voor ouders, leidsters van kinderdagverblijven, peuter- en kleuterleidsters.

Geschreven door Willem Frederik Veltman, Petra Agterof en Sija van der Meulen

€ 6,- (inclusief verzendkosten in Nederland)

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

door Frans J. Lutters

Een bron van inspiratie voor het werk in de Vrije Scholen.

Helaas uitverkocht. (wordt herdrukt in 2020).