Tijdschrift Vrije Opvoedkunst 

Het tijdschrift Vrije Opvoedkunst schrijft al ruim 90 jaar (Oprichting 1 februari 1933) over opvoeding en onderwijs. Het blad, dat met 4 dubbelnummers per jaar verschijnt, is bestemd voor alle opvoeders (ouders, leerkrachten en belangstellenden).

Met een grote verscheidenheid aan artikelen, interviews, columns, essays, reportages en recensies geeft het een heldere, gevarieerde en onafhankelijke kijk op de opvoeding van kinderen thuis en op school.

Vrije Opvoedkunst laat zich inspireren door de ideeën en achtergronden van het Vrijeschoolonderwijs en het pedagogische gedachtegoed van Rudolf Steiner.

Niet alleen de vrije opvoedkunst wordt kritisch gevolgd, ook andere visies op opvoedkunde worden voor het voetlicht gebracht.

Abonneren of lid worden

U kunt op elk moment lid worden of zich abonneren op het tijdschrift Vrije Opvoedkunst door respectievelijk € 39,50 (lid) of € 27,50 (abonnee) voor Nederland, of € 56,- of € 44,- voor het buitenland over te maken naar rekeningnummer NL38 INGB 0000 6039 37 of NL70 TRIO 0197 7631 54 ten name van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst o.v.v. 'nieuw lid' of 'nieuwe abonnee' èn uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Zodra dit bedrag op onze rekening staat, bent u lid of abonnee geworden en krijgt u het tijdschrift Vrije Opvoedkunst thuis gestuurd.