Vrije Opvoedkunst... 

Privacyverklaring:
Zie tabblad Informatie >>> Vereniging

Jaarcijfers en jaarverslag 2021 en 2022:

Zie tabblad informatie >>> ANBI


Zomer/Sint Jan-editie 2024
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Lente/Paas-editie 2024
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Winter/Kerst-editie 2023
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Herfst/Michael-editie 2023.
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Herfst/Michael-editie 2023.
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Zomer/Sint Jan-editie 2023.
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Lente/Paas-editie 2023
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Winter/Kerst-editie 2022

(zie inhoud onder de knop tijdschrift)

Herfst/Michael-editie 2022
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Zomer/Sint Jan-editie 2022
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Lente/Paas-editie 2022
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Winter/Kerst-editie 2021
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)


Herfst/Michael-editie 2021
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)


Zomer/Sint Jan-editie 2021
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Lente/Paas-editie 2021
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Winter/Kerst-editie 2020
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Herfst/Michael-editie 2020
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Zomer/Sint Jan-editie 2020
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)

Lente-editie/Pasen 2020
(zie inhoud onder de knop: Tijdschrift)


PLATFORM 'Met ons kun je Schrijven en Lezen'

Lees het verslag van 15 mei 2019 onder de knop 'Platform S & L'. Opgeven voor de volgende bijeenkomst kan via


Verschenen op 14 september 2019 de Herfst 'Special' vanwege 100 jaar Vrijeschool (ook los verkrijgbaar)

Verschenen op 15 juni 2019

Zomer-editie 2019 inclusief de Lerarenbrieven (Sint Jan 2019)

Verschenen op 13 april 2019

Lente-editie 2019 inclusief de Lerarenbrieven (Pasen 2019)

Recent verschenen:

Artikel van Philip Bakker 'Het hart van de vrijeschool' n.a.v. het onlangs verschenen boek: 'Het bouwwerk van de Waldorf-padagogie' van Valentin Wember. Zie tabblad: Archief >>> Recente artikelen.


Frans Lutters

Nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst

Met grote (wederzijdse) blijdschap is Frans Lutters onlangs benoemd tot voorzitter van onze Vereniging.

We kennen Frans al lange tijd als leraar aan o.a. de Vrije Scholen in Zeist en Driebergen en als begenadigd schrijver van vele boeken en als spreker in het land over allerhande, boeiende onderwerpen, maar óók als redactielid van Vrije Opvoedkunst, waar hij indertijd tijdens de redactievergaderingen met Wim Veltman (die op 22 mei 2018 is overleden) boeiende verhandelingen hield. Hij moest toen stoppen met het redactiewerk om zijn studie af te maken, met de belofte ooit weer terug te zullen keren. Dat heeft ‘even' geduurd! Nadat hij zijn studie met goed gevolg had afgerond, kwam er een nieuwe uitdaging op zijn weg, het onderzoek naar de waarde van het periodeonderwijs op de huidige vrijescholen. Hij heeft dat weergegeven in de vorm van een reisverslag, wat tot een heel speciaal resultaat is geworden.

Deze afronding vond plaats medio 2018 en ondergetekende was er als de kippen bij om hem te vragen voorzitter van VOK te worden. Zoals gezegd ging hij daar blij en spontaan op in.

We hebben met Frans een inspirator van het 'juiste hout' in ons midden, waarmee we mooie en belangrijke dingen in de wereld willen zetten. Natuurlijk met ons blad Vrije Opvoedkunst, maar ook met andere zaken. Dat dat zich al direct aankondigt, laat geen twijfel bestaan aan zijn aspiraties. Direct na zijn toezegging kwam hij met twee ideeën, die van harte toegejuicht werden:

1. De uitgave en de vertaling van het Engelse boek over het leven van Emil Molt, geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, de inspirator en oprichter van de eerste Waldorfschool in Stuttgart in 1919.

2. Het organiseren van een landelijke Themadag (zoals we dat vroeger jaarlijks deden) in 2019.

De vertaling is inmiddels klaar en het boek gaat medio april naar de drukker, zodat het kan verschijnen in september 2019 tijdens de viering van 100 jaar Waldorf/Vrijeschool en de Themadag staat gepland op 14 april 2019. U leest hier meer over in de volgende editie van Vrije Opvoedkunst en op onze site www.vrijeopvoedkunst.nl

We wensen Frans heel veel kracht en inspiratie toe om deze mooie taak te vervullen en danken Loïs Eijgenraam hartelijk voor de jaren dat zij voorzitter was en nu ‘het stokje heeft overgedragen.'

Rob Tuk, namens bestuur en redactie.


Herdenking sterfdag Wim Veltman

Op 21 november 2018 (een half jaar na het overlijden van Wim) is er in besloten kring een herdenking geweest. Na een bezoek aan het graf heeft de familie en een klein aantal genodigden stilgestaan bij het leven van Wim. Er is een muziekstuk gecomponeerd en ten gehore gebacht.


Dinsdag 22 mei 2018 ontvingen we het droeve bericht dat Wim Veltman op 95-jarige leeftijd is overleden.

Wim was vanaf 1947 verbonden als docent aan de Vrije School Den Haag en was actief in de landelijke Vrije Schoolbeweging. Hij is vooral bekend geworden door zijn cursussen en voordrachten en door de vele boeken die hij schreef. Tot het laatst was hij verbonden met onze Vereniging en publiceerde hij vele jaren in ons tijdschrift Vrije Opvoedkunst een welhaast eindeloze stroom artikelen.

Hij werd in zijn werk gedreven door zijn liefde voor toneel, zijn idealen met betrekking tot Europa en de inspiratie uit de antroposofie en uit het Christendom.

Zijn laatste boek: 'Licht en Duister, het verhaal van mijn leven', is in januari jl. verschenen

Vrije Opvoedkunst heeft uitgebreid aandacht besteed aan deze 'strijder in hart en ziel'.

Wim is op dinsdag 29 mei 2018 begraven in Den Haag.

Redactie en bestuur Vrije Opvoedkunst.


Platform: met ons kun je schrijven en lezen"

Hierop kunt u arikelen en bijdragen lezen over het belangrijke onderwerp: 'Leren schrijven en lezen in de eerste klas van de vrijeschool'. Zie verder onder de knop 'Platform S & L'

Ook uw bijdrage is van harte welkom! Stuur een e-mail naar:

Lees het verslag van de eerste Platformbijeenkomst op 19 september 2018 en de tweede op 15 mei 2019 onder de knop Platform S en LSprookje 'Het wijze paardje'

sprookje het wijze paardje.pdf

Op de toekomst gericht!

Na ruim 93 jaar (oprichting 9 november 1928) is Vrije Opvoedkunst één van de oudste Verenigingen in de Vrijeschoolbeweging in Nederland en nog steeds springlevend.

Wat óók actueel is, is dat vanaf het Sint Jan nummer (24 juni 2017) De Lerarenbrieven is opgenomen in het hart van Vrije Opvoedkunst, uiteraard uitsluitend voor (oud)Vrijeschool leraren.

Het Zomernummer 2016, dat eind juni jl. verscheen, was de derde en laatste editie van een serie over de drie zevenjaarsfasen van het kind. In november 2015 verscheen de Herfstspecial 'Het kleine kind' (0-7 jaar), met 80 pagina's artikelen over embryologie, geboorte en daarna. De Paaseditie 2016 had als thema: 'Het jonge kind' (7-14 jaar) en de Zomereditie 2016 had als thema: 'De puber/adolescent' (14-21 jaar). U kunt deze edities nog bestellen (zolang de voorraad strekt).

Klik op onderstaande link en zie het gehele Zomernummer 2015

Vrije Opvoedkunst nr. 3/4-2015 (Zomernummer).pdf

Dit is een proef. Als het u bevalt, laat het ons dan weten middels een bericht en klik op deze link: . Dan onderzoeken wij de mogelijheden om het blad ook digitaal te laten verschijnen.

Onlangs verschenen:

Winter-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Advent-Epifanie 2018-2019)

Herfst-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Michael)

Zomer-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Sint Jan)

Lente-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Pasen)

Wintereditie 2017 inclusief de Lerarenbrieven (Advent-Epifanie)

Herfstedtie 2017 inclusief de Lerarenbrieven (Michael)

Zomer-editie 2017 (Sint Jan)

En voor de leerkrachten: Lerarenbrieven Sint Jan 2017

Lente-editie 2017: 'Vrijeschoolpedagogie'

Winter/Kersteditie 2016: 'Bezinning'

Herfst 2016: 'Michael en moed'

Zomer 2016: 'De puber/adolescent'

Lente 2016: 'Het jonge kind'

Herfstspecial 2015: "Het kleine kind'

Pasen 2015

Herfst 2014

Bijna100 jaar vrijeschool! Klik op bovenstaande pijl.

Het blad heeft sinds haar eerste editie (1 februari 1933) veel metamorfoses ondergaan met een steeds nieuwe vormgeving en is heel kleurrijk.

Wilt u een gratis proefnummer van Vrije Opvoedkunst thuis ontvangen?

Dat kan! Klik hier...

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

In het archief van Vrije Opvoedkunst vindt u op termijn alle uitgaven vanaf 1932.

Alle tijdschriften van het kleine A5-formaat zijn inmiddels in het archief geplaatst.

Het laatste (juninummer 1991) heeft als thema Het leerplan geschiedenis en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman

Floris Klinkenberg

Edithe Boeke-De Clerq Zubli

Geschiedenis en driegeleding

Karel Post Uiterweer

Jan la Poutré

Frans Lutters


Het volledige VOK Archief...

Actueel

Actueel 

NIEUWE LINK:

Vanaf nu kunt u boeken rechtstreeks bij ABC Boeken bestellen. Zie: De etalage van ABC Antroposofie onder de knop: Boeken


Onlangs verschenen:

'Verhalen vertellen op de Vrije School' van Jan Alfrink

Met verhalen die conform het leerplan in de eerste tot en met de achtste klas worden verteld, aangevuld met kleurenfoto's en meer. Het boek is samengesteld en uitgegeven naar aanleiding van de gedenkwaardige leeftijd van 75 jaar van de auteur eerder deze maand. Zijn wens was om dit boek als eerste te overhandigen aan de (oud)leerlingen van zijn eerste ‘rondje' van 8 jaar op de Vrije School Vredehof (Toen nog de Rotterdamse Vrije School). De meeste leerlingen uit die klas zijn op zaterdag 22 juni jl. bij elkaar gekomen in ‘hun oude' school en hebben samen met Jan en zijn vrouw Gemma een onvergetelijke middag beleefd, waar het overhandigen van het boek een belangrijk onderdeel was.

Het boek telt 128 pagina's en kost € 16,50 (excl. verzendkosten).


Waldorf - Vrijeschool - Steineronderwijs in praktijk' van Els Göttgens


'De Vrijschooluitdaging' van Henk Kranenborg


Jubileum uitgave Vrije Opvoedkunst 1933

Ter ere van de drie jubilea, het jaar dat de Vrijeschoolbeweging in Nederland 100 jaar bestaat (De Vrije School Den Haag startte in 1923) én het 95-jarig bestaan van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (oprichting 9 november 1928) én het 90-jarig bestaan van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (Eerste editie 1 februari 1933), hebben we in 2023 een boek uitgebracht dat de deelnemers op de VOK-Themadag toen gratis hebben ontvangen.

Het boek bevat alle artikelen in 52 edities van de eerste jaargang (1933) Vrije Opvoedkunst, sociaal-pedagogogisch weekblad. Iets verkleind maar nog goed leesbaar (het was in 1933 een dubbelgevouwen A3 krant, model tabloid en verscheen wekelijks). De artikelen zijn van de hand van de Vrijeschoolleraren van het eerste uur, zoals Arnold Henny, Daniël van Bemmelen, Bernard Lievegoed, Herbert Hahn, Rudolf Steiner, Frits Julius, Max Stibbe, Matthieu Laffrée, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven en vele anderen. U kunt het boek voor € 10,- (excl. verzendkosten) bestellen via: info@vrijeopvoedkunst.nl


'Van mist tot dageraad'. Een boek over rouwverwerking door Henk Kranenborg.

Van-mist-tot-dageraad-omslag.pdf


2023 was een bijzonder jaar met veel jubilea. Het 100-jarig bestaan van de eerste Vrijeschool in Nederland (De Vrije School Den Haag), het 95-jarig bestaan van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst en het 90-jarig bestaan van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst.


'Bestaat er vrijheid zonder solidariteit?'

(zie verder de Winter/Kerst-editie 2022 van ons tijdschrift Vrije Opvoedkunst voor een verslag met foto's van deze dag, verzorgd door Stephanie Kooijman.

Nog geen lid? Stuur dan een mail naar info@vrijeopvoedkunst.nl voor een gratis editie.

Landelijke-VOK-Themadag-25-september-2022.pdf


In het kader van bovenstaand thema ontvingen we een artikel dat we u niet willen onthouden.

Een-gesprek-met-Yaroslava-Black-Terletska-over-de-oorlog-in-haar-land.pdf


'De Almeida Quest' van Frans Lutters

Zie verder onder de knop 'Boeken'


Boek 'De Hermes-Ervaring'.

Wat zeg je, eekhoorn...? Spelen als levenskunst...? van Henk Kranenborg.

DE-HERMES-ERVARING-Omslag.pdf

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


  • VOK-Cahier nr. 26 van Jan Alfrink: 'Kind..., wie ben je?'

  • VOK-Cahier nr. 27 van Jan Alfrink: 'Onze school heeft een Grondsteenspreuk !'

Zie verder onder de knop 'Boeken' >>> 'Cahiers'.


Boek 'Bewegende klas'. Innovatie in de Vrijeschool.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


'De Nearchus Sleutel'

Dit boek is geschreven door Vrijeschoolleerkracht Frans Lutters

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


'Ons wereldbeeld doet ertoe'. Onderzoek naar de antroposofische gezichtspunten omtrent de ontwikkeling van mens en aarde.

Dit boek is geschreven door Vrijeschoolleerkracht Anselma Remmers

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


'Leven in het Onbenoembare'. Vrijeschoolachtergrond in beelden.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leerkracht van de opkomende zon').

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


Ter viering van 100 jaar Vrijescholen

Emil en Berta Molt. Oprichters van de eerste Vrije School.

Geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, de inspirator en oprichter van de eerste Waldorfschool in Stuttgart in 1919.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.


Eerder verscheen de Engelstalige versie:

Dit boek ‘The Multifaceted life of Emil Molt’ is geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, de inspirator van de eerste Waldorfschool in Stuttgart in 1919. Er zijn nu, 100 jaar later, ruim 1100 Waldorf- Steiner- Vrijescholen wereldwijd.

Het boek beschrijft het leven van Sophia Christine's grootvader Emil Molt op een bijzondere manier, met veel foto’s die het geheel verlevendigen.

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst heeft gemeend dat dit boek een waardevolle aanvulling is voor onze Vrijeschoolbeweging en heeft dit boek uit het Engels laten vertalen door Henk van Oort, wat hij inmiddels met verve heeft volbracht. Het boek is inmiddels in het Nederlands verschenen met het 100-jarig bestaan van de Vrijeschoolbeweging, dat op 20 september 2019 groots is gevierd in De Fabrique in Maarssen (zie Zomereditie 2019 Vrije Opvoedkunst).


Artikel van Philip Bakker 'Het hart van de vrijeschool' n.a.v. het onlangs verschenen boek: 'Het bouwwerk van de Waldorf-padagogie' van Valentin Wember. Zie tabblad: Archief >>> Recente artikelen.


'Leerkracht van de opkomende zon'

Een pleidooi voor levend onderwijs. Van Henk Kranenborg (Leerkracht Vrijeschool Driebergen)

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Licht en Duister', Het verhaal van mijn leven, door Willem Frederik Veltman.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'CHEMIE IN HET PERIODEONDERWIJS OP DE VRIJESCHOOL' door Gerard Smits.

Een boek over Scheikundewonderwijs.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Een woord te zijner tijd...',

een boek over taal op de Vrije School, Klas 1 t/m 8,
samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen.

Uitgegeven in drie delen:

Deel I, de klassen 1, 2 en 3
Deel II, de klassen 4, 5 en 6
Deel III, de klasen 7 en 8.


Cahier nr. 24: 'Dat heeft God knap bedacht' en 'Cahier nr. 25:
De levende kant van het denken' van Jan Alfrink.

Zie tabblad Boeken >>> Cahiers.

HERDRUK
'Volgens Bartjens...', een boek over rekenen op de Vrije School, samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen.

Meer info onder de knop 'Boeken' en een korte film van het boek onder de knop 'Actueel' (doorscrollen naar onderen)

Eerder verscheen:

Deel II van het boek 'De Gouden Ster' van Wim Veltman met 17 nieuwe artikelen.

Zie aanbieding onder 'Boeken'.

Zie verder: nieuwe film over het Vrijeschoolonderwijs.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y36t5BqQgyw

1 reactie, lezen of zelf reageren...