Bestuur Vereniging Vrije Opvoedkunst 

Samenstelling bestuur

  • De heer Frans Lutters (voorzitter)
  • De heer Rob Tuk (secretaris/penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten. Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld.

Onkostenvergoeding medewerkers

Er zijn geen vaste medewerkers in dienst. Vrijwilligers die incidenteel werk verrichten voor de Vereniging, ontvangen een onkostenvergoeding.

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur

N.v.t.

Toelichting vergoeding bestuur

Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.