Tijdschrift Vrije Opvoedkunst. Zie ook: 'Informatie' 

De laatste nummers  

Herfst/Michael editie 2020

Inhoud Vrije Opvoedkunst:

 • Gezond onderwijs in een cruciale tijd, Frans Lutters
 • Euritmie Festival Den Haag
 • Liefde voor het leven, Geraldina Metselaar
 • Anderhalve meter, Hennie de Gans-Wiggermans
 • Landelijke VOK-Themadag
 • Geworden wie je bent...?, Volkert Engelsman, door Jan Alfrink
 • De toekomst van Vrijescholen. Oproep tot een gesprek, Philip Bakker
 • Kinderboeken, Anke Wagemaker
 • Boek van Wolfgang Wünsch, 'Het is goog tijd', Marcel van Os
 • Het kleine kind, Hennie de Gans-Wiggermans
 • Dordtse Vrije School viert feest
 • De Geheime Tuin, Helga Nelis
 • Van onze correspondent, Angela Machiel-Guépin
 • Voorbij de grenzen, Anselma Remmers
 • Wist u dat...
 • Nieuw boek van Frans Lutters: 'De Nearchus Sleutel'
 • Nieuw boek van Dick Bruin 'Vormtekenen, een oefenweg'
 • Nieuw boek van Angela Machiel-Guépin 'Licht'
 • Ademruimte, Paul Kooijman
 • Knutselideeën, Katja Kaiser
 • Op weg naar de nieuwe tijd (1), Carla van Dord-Zeegers

Inhoud Lerarenbrieven:

 • Een Gouden Boek voor onderwijservaringen, Frans Lutters
 • Ontwikkling van horizontaal leiderschap en de Vrijeschool, Rolf Hiemstra
 • Het 5-G netwerk: effecten op mens en aarde, Jan van Gils
 • Wanneer doe je het goed?, Henk Kranenborg
 • De eerste Vrije kleuterklas, Hennei de Gans-Wiggerman
 • Hoe verkrijgt men bewustzijn en vaardigheid op 'gewone' gebieden?, Gerard Reijngoud
 • Waarnemen, denken, voelen en willen - in tijden van corona, Anselma Remmers
 • Samenvatting van de geschiedenis van astrosofie, astrologie en astronomie, Bob Siepman van den Berg
 • Een organisatie gericht op mensworden, Mirjam Broeders
 • Palestina en Michael (gedicht), Wiel Hupperets

  Zomer/Sint Jan-editie 2020

Inhoud Vrije Opvoedkunst:

 • Levend onderwijs in tijd van crisis, Frans Lutters
 • Landelijke VOK-Themadag
 • Het nieuwe normaal?, Paul Kooijman
 • Geworden wie je bent...? Jan Alfrink door Rob Tuk
 • Liefde voor het leven, Geraldina Metselaar
 • Zoektocht naar Nijinsky, Mare Valk
 • Nu de scholen weer open zijn…, Begeleidingsdienst voor Vrijescholen
 • Jaarplanner 2020-2021, Uitgeverij Christofoor
 • Kinderboeken, Anke Wagemaker
 • Boekbespreking, Anselma Remmers
 • Voorbij de grenzen, Zaya school, Evelien Zomerman
 • Examen gemist? Gerrie Strik
 • Boekbespreking, Henk Kranenborg
 • Wist u dat…
 • In Memoriam: Wouter Joannes de Gans geschreven door Bastiaan Baan en Catharina de Gans
 • Onze correspondent reist door het land en ziet…, Angela Machiel-Guépin
 • Alle leerlingen afwezig! Rolf Hiemstra
 • Tussen droom en werkelijkheid, Mirjam Broeders
 • Het kleine kind, Hennie de Gans-Wiggermans
 • Kritisch bekeken, Gerard Reijngoud
 • Voorbij de grenzen, Max van der Made
 • Interview met Toet de Brey-Huybregtse, door Ineke en Frans Lutters
 • Irma Vonk
 • De eerste levensfase [deel 2], Carla van Dord-Zeegers
 • Column Thomas Kelling, antroposofisch huisarts
 • Knutselideeën, Katja Kaiser
 • Dikkie Dikkie Duim, Nieuw boek van Hennie de Gans-Wiggermans
 • Het is stil op straat…, Katja van Hoof

Inhoud Lerarenbrieven:

 • Samenwerken, met of zonder Microsoft Teams in Vrijescholen? Frans Lutters
 • Twee vrouwen; fragmenten biografie, Wiel Hupperets
 • Alles wat je doet voor het lichaam, werkt op de ziel
  en alles wat je doet voor de ziel werkt op het lichaam, Joep Eikenboom
 • De lerarenmeditatie: Waar is de ingang? Gerard Reijngoud
 • Je zit er midden in en je gelooft het niet, Anne Machiel
 • Sprookjes, natuurwezens, het onzichtbare benoemen en andere zaken, Wiel Hupperets
 • Historische schets van de natuurwetenschap en zijn pedagogische uitwerking, Gerard Smits
 • Het is zo ver: het ‘ontlezen' wordt maatschappijbreed erkend, Gerard Reijngoud
 • Antroposofisch organiseren nader bekeken, Mirjam Broeders
 • Zomermaan, Gedicht van Wiel Hupperets

Lente/Pasen-editie 2020

Inhoud Vrije Opvoedkunst:

 • Pedagogisch werken met respect voor het lot, Frans Lutters
 • Verbinding het sleutelwoord?, Kees Warmerdam
 • Nieuw boek: 'Ons wereldbeeld doet ertoe', van Anselma Remmers
 • Geworden wie je bent…?, door Jan Alfrink
 • Ons voedsel van verbouwen tot verteren, Gerard Smits
 • Oud-leerlingen van Steinerscholen doen het prima! Federatie Steinerscholen
 • Liefde voor het leven, Geraldina Metselaar
 • Opvoeden in antroposofische stijl, Mirjam Broeders
 • Voorbij de grenzen, Francis van Maris
 • Rob Otte, etser, Ton Mensenkamp
 • Kinderboeken, Anke Wagemaker
 • Boekbespreking 'De evolutie van aarde en mens' van Dankmar Bosse, door Anselma Remmers
 • Een zoektocht naar de vrije geest van de mens, Joris Zee en Arne Verbrugh
 • Column, Thomas Kelling, antroposofisch huisarts
 • Voet aan wal (Werfklas bovenbouw), Annemarijke ten Thije
 • De wolf is terug in Nederland… Nu Roodkapje nog, Gerard Reijngoud
 • Biografie Irma Vonk, door Eveline Batenburg en Joost Laceulle
 • Brochures: Gezichtspunten
 • De eerste levensfase, Carla van Dord-Zeegers
 • Het kleine kind, door Hennie de Gans-Wiggermans
 • Antroposofische folklore of werkelijkheid? Ad Dekkers en Jacques Meulman
 • Knutselideeën. Tekst & illustraties: Katja Kaiser
 • Aankondiging: VOK-Themadag
 • Uitslag Kerstaktie Christofoor

Inhoud Lerarenbrieven:

 • Bernard Lievegoed ‘Ik denk dat het wel zo'n vaart zal lopen!', Frans Lutters
 • ‘De kont tegen de krib gooien', Anne Machiel
 • Een gemiste kans werkt stimulerend!, Jacques Meulman
 • Mensworden in de Vrijeschoolorganisatie, Mirjam Broeders
 • Nieuw boek: Kalokagathon, Karel Post Uiterweer
 • Micro-voedselbos-heuveltjes voor schoolpleinen, Marien Faasse
 • La semana santa (gedicht), Wiel Hupperets

  Winter/Kerst-editie 2019

Inhoud Vrije Opvoedkunst:

 • Kerstmis 1919-2019
 • Een grondsteen is een esoterisch zoutvaatje
 • Kerstaktie!
 • "De allerfijnste school..."
 • Kinderboeken
 • De wachter aan de drempel. Derde Mysteriedrama
 • Euritmiefestival
 • Interview met Christof van Bemmelen
 • Herinnering aan Christof van Bemmelen
 • Voorbij de grenzen
 • Het Kairos College
 • Kunst en Karsakov
 • Herinneringen bij het vertalen van het boek 'Emil & Berta Molt...'
 • Interview met Claartje Wijnbergh
 • Wist u dat...?
 • De Vlaamse Steinerscholen
 • Margaret Mc Millan
 • Boekbespreking
 • Feest en bezinning. Terugblik Waldorf100 Festival en Landelijke VOK-Themadag
 • Bosbenul
 • Boekbespreking
 • Interview met Nadine Vink-Boers
 • Knutselideeën
 • Antroposofische folklore of werkelijkheid?

Inhoud Lerarenbrieven:

 • Emil Molt en het begin van de eerste Vrijeschool
 • De Waldorfschool als onderzoekende school
 • Authenticiteit
 • Een fjord, de stafkerk van Yggdrasil
 • Over Religieuze Oriëntatie
 • Het Europees volkslied
 • 100 jaar Waldorf
 • 12e symposium 'Gezondmakend Onderwijs'
 • Middernachtzon

Herfst 'Special' 100 jaar Vrijeschool

Inhoud:

 • Vrijeschoolpedagogie over 100 jaar
 • Emil & Berta Molt (Aankondiging boek)
 • "Steiner komt..."
 • Staatsvrije Vrijeschool 'Het Vasteland' in Eindhoven geopend!
 • Toespraak van Rudolf Steiner
 • Landelijke VOK-Themadag
 • 100 jaar Vrije School (Leerlingenkatern)
 • Vergeet de fanasie niet...
 • Geworden wie je bent...?
 • 100 jaar Vrijekleuterklas
 • De ochtendspreuk
 • Column: Huisarts Thomas Kelling
 • Onze school heeft een groendsteen
 • 100 jaar Vrijeschool, Vrije Opvoedkunst en Vrije Kinderopvang
 • Zomeractie
 • De Vlaamse Steinerscholen en het 100-jarig jubileumfeest
 • Esoterische kledij
 • Kinderboeken
 • Opvoeden in antroposofische stijl
 • Feest!
 • Voorbij de grenzen
 • Interview met Jan Kraamwinkel
 • Voedende verhalen
 • Herfstcongres: Allergie & Hooggevoeligheid
 • Liefde voor het leven
 • Het kleine kind
 • Congres 'De nieuwe schoolstrijd'
 • Levensschets van Johannes Florentius Martinet
 • Hijs de zeilen, nieuwe landen tegemoet!
 • Knutselideeën

Inhoud Lerarenbrieven:

 • De Nearchus Sleutel, deel 8. Besluit.
 • Vertrouwen of controle
 • Wat zouden wij onze lerlingen nog meer kunnen meegegeven?
 • Een anekdote uit de eerste jaren van de Waldorfschule in Stuttgart
 • De Waldorfschool als onderzoekende school
 • Waldorf 100 aan de Lek
 • Omtrent Michael
 • De leerling centraal
 • De parabool: spannend avontuur met leerlingen van klas 8
 • Een jonge, jarige school vertelt over zichzelf in een divers, bont boeket

Zomer-editie (Sint Jan 2019)

Inhoud Vrije Opvoedkunst:

 • Interview met Annejan Mieras
 • Euritmie Festival als Michaelfeest
 • Voorbij de grenzen
 • Liefde voor het leven is de kunst
 • Zomeractie
 • Margaret McMillan
 • Waldorf 100 festival
 • Kinderboeken
 • Het hart op zoek naar de geest
 • Nieuw boek en hulpvraag
 • Geworden wie je bent…?
 • Steiner Bookshop in Antwerpen
 • Het hart van de vrijeschool
 • Het Internationaal Hulpfonds veertig jaar jong
 • Innerlijke vrijheid – Sociale verantwoordelijkheid
 • Voorbij de grenzen
 • Interview met Wanda Kasbergen
 • Het kleine kind
 • Knutselideeën
 • Landelijke Themadag VOK
 • Over verlangen offers en vervulling
 • Kind van deze tijd

Lente-editie (Pasen 2019)

Inhoud:

 • Waldorf 100
 • 10e symposium 'Gezondmakend onderwijs' met interview Valentin Wember
 • In de man zit nog een jongen. Willem Wilmink - de biografie
 • Kinderboeken
 • Nieuw kansen voor de pedagogische euritmie
 • Rubriek: Liefde voor het leven
 • Niet best allemaal
 • Column: Huisarts Thomas Kelling
 • Rubriek: Geworden wie je bent
 • Toespraak van Rudolf Steiner 1 maart 1923
 • Ongesubsidieerde 'vrije'school De Hofakker
 • Waldorf 100. In gesprek met Francis van Maris
 • Emil Molt en het begin van de Vrije School
 • 1969. Waldorfschule Stuttgart 50 jaar!
 • Rubriek: Knutselideeën
 • Welkom in... De Staat van het vrijeschoolonderwijs
 • Rubriek: Het kleine kind
 • Start to Change the World!

Winter-editie (Advent-Epifanie 2018-2019)

Inhoud:

 • Kerstmis, samen rond het kind…
 • De beproeving van de ziel. Het tweede Mysteriedrama van Rudolf Steiner
 • Toespraak Rudolf Steiner tijdens de Kerstviering op 21 december 1919
 • Het lezen begint met schrijven ‘and all that jazz'
 • Kerstaktie!
 • Margaret McMillan
 • Boeken en Tentoonstellingen
 • Liefde voor het (gezonde) leven
 • Met ons kun je Schrijven en Lezen'
 • Scheikunde met natuurwezens
 • Onderwijs tot leven wekken
 • Kinderboeken
 • Kijkend de omgeving ontdekken
 • Op naar het jubileum Waldorf100
 • In gesprek met de Werfklas
 • Knutselideeën
 • Onstuimige leegte
 • Frans Lutters: nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst
 • Moedermelk en babyvoeding: stijgbeelden en chroma's
 • Meet in: Movo-poëtische en muzikale ontmoeting

Herfst-editie 2018 (Michael 2018)

Inhoud:

 • Bij het afscheid van Wim Veltman
 • Liefde voor het (volgende) leven
 • Geworden wie je bent…?
 • Boekrecensie
 • Kinderboeken
 • Boekrecensie
 • 100 jaar vrijeschool
 • Van Stuttgart naar de wereld
 • Smartphone, iPhone, facebook, twitter, robotisering – ja, we weten nu wel dat de geest uit de fles is
 • Knutselideeën
 • Les Oiseaux Bleus: Kinderen met een beperking in Tunesië krijgen een kans
 • Het jonge kind op een fiets
 • Zorg voor het leven

Zomer-editie 2018 (Sint Jan 2018)

Inhoud:

 • De waarde van het periodeonderwijs in de vrijeschool
 • Liefde voor het leven
 • Gastouderschap is meesterschap
 • Boeken over de Jaarfeesten
 • Kinderboeken
 • Interview met Iris Hetem
 • Het hart beslist!
 • Wat betekent opvoedkunst?
 • Knutselideeën
 • Zojuist verschenen: Zonnestraaltjes
 • Tussen conceptie en tandenwisseling
 • Een gezond Levenslichaam
 • Over kinderen schrijven en lezen leren; met passie

Lente-editie 2018 (Pasen 2018)

Inhoud:

 • Het veelzijdige leven van Emil Molt, vader van de Waldorf School
 • Ita Wegman - Haar leven en haar werk
 • Geworden wie je bent...?
 • Licht en Duister
 • Kinderboeken
 • Het hart beslist!
 • Wilsmens - Hoofdzaak!
 • Liefde voor het leven
 • Knutselideeën
 • Opvoering 'De beproeving van de ziel'
 • Interview met Rik ten Cate
 • Het sprookje van het wijze paardje
 • Platform 'Met ons kun je Schrijven en Lezen'

Winter-editie 2017 (Advent-Epifanie 2017-2018)

Inhoud:

 • Leren schrijven en lezen vormend en gezond?!
 • De kunst van het lesgeven
 • Boekbespreking
 • Kinderboeken
 • De natuur is het ritme van elk kind!
 • Sprookje 'Het wijze paardje'
 • Praten over pesten
 • Geworden wie je bent...?
 • Het etherlichaam of levenskrachtenlichaam
 • Netwerkbijeenkomst 100 jaar vrijescholen
 • Knutselideeën
 • Boekbespreking
 • Klanken leren schrijven
 • Liefde voor het leven
 • Stralen als een ster
 • Boekbespreking
 • Zelf een stijgbeeldproef doen bij Roelant de Vletter
 • Kindgericht onderwijs norm op 'ideale school'
 • In gesprek met Marijke Brommer

Herfsteditie 2017 (Michael)

Inhoud:

 • Bijna 100 jaar Vrijeschool
 • Boekbespreking (Nabij zijn)
 • Liefde voor het leven
 • Kinderboeken
 • De kracht van het zelfbewuste kind
 • De Meetup van de Vereniging van vrijescholen
 • Onderzoek naar spanningsveld rondom persoonsvorming in het vrijeschoolonderwijs
 • Geworden wie je bent...?
 • Boekrecensie (Kleur in de klas. Het geheim van schilderen is...)
 • Knutselideeën
 • Welkom en tot ziens
 • Interview met Fionna Hage
 • Licht en Duister. Boek over het levensverhaal van Willem Frederik Veltman

Zomer-editie 2017 (Sint Jan)

Inhoud:

 • Beleef het schoolonderwijs in 2019
 • NaFsiora Du
 • Inteview met Juke Hudig
 • Liefde voor het leven
 • Moderne nedia en mens-zijn
 • Geworden wie je bent...?
 • De ene tomaat is de andere niet!
 • Boekbespreking (Contemplatieve reflectie)
 • Jaarfeesten
 • Kinderboeken
 • Opvoeden in de huidige tijd
 • Knutselideeën
 • Interview met Frans Lutters
 • Boekrecensie (Eddie, Belle en Flo)
 • De toekomst van de vrijescholen in het licht van Opvoedkunde en techniek

Lente-editie 2017. 'Vrijeschoolpedagogie'

Inhoud:

 • Hartelijk dank Wim
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent...?
 • De leraar als tijdkunstenaar
 • Kinderboeken
 • C-stroom bestaat 10 jaar!
 • Jaarfeesten
 • Spelenderwijs verbinden en hechten
 • Slaap...
 • Knutselideeën
 • Een vrijeschoolstroom binnen een reguliere school, (hoe) kan dat?
 • Beelddenken versus taaldenken
 • Een stralende papa
 • Euritmie en de Vrije School

Winter/Kersteditie 2016. 'Bezinning'

Inhoud:

 • Afscheid van Wim Veltman
 • Bezinning en “Nil nisi bene”
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent…?
 • Het Driekoningenspel
 • Kinderboeken
 • Taal en digitalisering
 • Tegenstrijdigheden bestaan
 • Slaap voor het kind van 0-7 jaar
 • Knutselideeën
 • Voorkomen èn genezen
 • Communicatie: een weg naar Elkaar
 • Jaarfeesten
 • Solidaire economie
 • Sterren
 • Belgische vrijescholen in opmars…
 • De clown raakt mensen in het hart…
 • Drank- en drugsgebruik

Herfsteditie 2016. Themanummer: Michael en moed.

Inhoud:

 • De Aartsengel Michael
 • Wereld leraren conferentie Dornach en 'Notfallpädagogik'
 • Rubriek: 'Kinderboeken'
 • Onderwijsvisie ICT en vrijeschoolonderwijs
 • ICT en het vrijeschoolonderwijs
 • Voorintekenactie boek 'Gebaren van leven'
 • Rubriek: 'Liefde voor het leven'
 • Rubriek: 'Geworden wie je bent?'
 • Boekrecensie 'Volgens Bartjens..., boek over rekenen op de Vrije School', klas 1 t/m 8
 • Rubriek: 'Buiten de grenzen'
 • Rubriek: 'Jaarfeesten'
 • Rubriek: 'Knutselideeën'

Zomereditie 2016. Themanummer: 'De puber / adolescent' (14-21 jaar)

Inhoud:

 • Toneelspel op de Vrije School Bovenbouw
 • Interview met Wanda Kasbergen
 • Spelenderwijs verbinden en hechten
 • Kinderboeken
 • Het theater van de ziel
 • Liefde voor het leven
 • Omdat dat anders gewoon niet was gebeurd
 • Christofoor 40 jaar! (Uitneebaar middenkatern)
 • Wereld leraren conferentie 2016. Dornach
 • Geworden wie je bent
 • Wat beweegt ons
 • Jaarfeesten
 • Welke effecten hebben drank & drugsgebruik door jongeren
 • Natuurlijk ben jij een vrijeschoolkind
 • Ervaringen van de 17-jarige op de weg van Parcival
 • Knutselideeën
 • Boeken voor pubers
 • 12,5-jarig jubileum van de Werfklas in Culemborg
 • Boekrecensie 'Van binnen en buiten'

Lente-editie 2016. Themanummer: 'Het jonge kind' (7-14 jaar).

Inhoud:

♦ Vrije School..., waarom vrije?
♦ Interview met Jaap van der Wal
♦ Periode-onderwijs in de Vrije School
♦ Boekrecensie 'Gezond hechten'
♦ Vrije Opvoedkunst in de klas (in België)
♦ Bewegende klas
♦ Liefde voor het leven
♦ Bevlogen schrijvers in het periode-onderwijs
♦ Kinderboeken
♦ De hand denkt (vertaling uit Erziehungskunst)
♦ Geworden wie je bent
♦ Ogen die zien
♦ Jaarfeesten
♦ Ziekteverzuim
♦ Boekrecensie 'Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraking'
♦ Natuurlijk ben jij een Vrijeschoolkind
♦ Knutselideeën
♦ Lectorale Rede Azizo Mayo

Herfstspecial 2015 'Het kleine kind' (0-7 jaar)

Inhoud:

♦ Het kind vóór de geboorte
♦ Interview met Annelies Sysmans
♦ Presteren: 'Winners en losers'?
♦ Het kind in de buik is alwetend
♦ Fijne motoriek en fijnzinnige gedachten
♦ Kindheid
♦ Geworden wie je bent...?
♦ Embryologie en de pedagogische beelden
♦ Rubriek 'Liefde voor het leven'
♦ Een beer, sloffen en innerlijk vuur
♦ Een onvoorspelbaar bestaan - is er leven na de geboorte?
♦ Pedagogisch contact - verbondenheid door aanraken
♦ Ontwikkeling en omhulling in zijde
♦ Jaarfeesten
♦ Jaarfeestenboekjes
♦ Het jonge kind als (op)gave
♦ Vrije Opvoedkunst 'in de klas'
♦ De moed om een vlam te dragen
♦ Bij het heengaan van Geertje Bronkhorst
♦ Een verhaal over een onvoorstelbaar bestaan
♦ Kinderboeken
♦ Hechten
♦ Knutselideeën
♦ Over de grenzen

Zomereditie nr. 3/4-2015: Zie Homepage

Nummer 1/2 2015 (Paaseditie)

Inhoud:

♦ Over het hiernamaals
♦ Rudolf Steiner-tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam
♦ Rubriek 'Liefde voor het leven'
♦ Geworden wie je bent...?
♦ 35 jaar Stichting Cursus Rudolf Steiner pedagogie voor het kleine kind
♦ De Hofakker
♦ Vrije Opvoedkunst 'in de klas' – een nieuwe rubriek!
♦ De leerlingen lopen met hun doelen onder hun arm
♦ Mens worden aan de landbouw
♦ Geworden wie je bent...?
♦ Wat lezen ons brengt
♦ Wereldmodderdag
♦ Kinderboeken
♦ Tandenwisseling en eerbied
♦ Hoe wáár is mijn wereld? De derde zevenjaarsfase beschouwd
♦ Jaarfeesten: Pasen 2015
♦ Jaarfeesten: Sint-Jan
♦ Boeken
♦ Versjes, handgebarenspel en taal in de kleuterklas
♦ Zichtbaar worden in de wereld: geen vrijeschool zonder euritmie
♦ Knutselideeën voor de lente en voor Pasen
♦ De ontwikkelingsweg van een leraar

Herfst 2014

Inhoud:

 • Wereld der doden
 • Het wonder van Limburg
 • Rudolf Steiner - Alchemie van het alledaagse
 • Kinderboeken
 • De overstap naar de vrijeschool
 • God ziet de waarheid, maar zegt haar niet meteen
 • 2B of niet 2B
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent...?
 • Passie voor pedagogie
 • Een beleving van de Zutphense Zomercursus
 • Zutphense Zomercursus 2014
 • Het verhaal van een vlieger
 • Het 'Still face'-experiment