Vereniging Vrije Opvoedkunst 

Op deze pagina's geven wij u een indruk van de doelstellingen en werkzaamheden van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst en de plaats hiervan binnen de Vrijeschoolbeweging.

De Vrijescholen laten zich inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Deze luidde aan het begin van de 20e eeuw met zijn pedagogische en sociaal-culturele impulsen een fundamenteel nieuwe vorm van onderwijs in.

Zijn opvoedkunst doet een appèl aan de creativiteit van leraar en leerling en van ouders en kinderen en maakt het onderwijs levend en kunstzinnig. De vereniging richt zich tot diegenen die de vrije opvoedkunst een warm hart toedragen en zich daarvoor verantwoordelijk willen voelen.

Lid worden

Door lid te worden van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst levert u een bijdrage aan de verbreiding en versteviging van de Rudolf Steiner pedagogie en ondersteunt hiermee onze doelstelling.

U kunt lid worden van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (inclusief tijdschrift Vrije Opvoedkunst) voor € 39,50 per jaar. Voor alle overige tarieven zoals abonnement, buitenland enz. zie pdf-bestand:

Tarieven-2021.pdf

klik hier om u op te geven:

Activiteiten

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (kortweg VOK) is actief op de volgende gebieden:

  • Het uitgeven van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst dat driemaandelijks verschijnt (4 dubbelnummers per jaar).
  • Het uitgeven van de VOK-Cahiers, een serie betaalbare brochures over diverse pedagogische onderwerpen (zie VOK Cahiers).
  • Het organiseren en geven van cursussen.
  • Het ondersteunen en onderhouden van contacten met plaatselijke afdelingen.
  • Het organiseren van themadagen, bijeenkomsten en congressen voor ouders en belangstellenden.
  • In september 2004 is er een Academie voor Ouders opgericht, die al snel 100 deelnemers had in drie leerjaren. Eind 2006 is de Academie een zelfstandige stichting geworden. Gedurende drie leerjaren worden allerhande pedagogische en kunstzinnige onderwerpen behandeld. De academie heeft een aantal locaties in het land.
    Vraag de brochure aan bij De Academie voor Ouders

Wij stellen het op prijs als u suggesties voor verbeteringen van deze website aan ons wilt doorgeven. Bij voorkeur per e-mail.


Privacyverklaring AVG

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst is een onafhankelijke Vereniging zonder winstoogmerk en zet zich in voor de Vrijeschoolpedagogie. Via onze website geven wij informatie aan Leden, abonnees en overige belangstellenden. Een aantal keren per jaar informeren wij onze Leden en abonnees middels een Nieuwsbrief per e-mail.

Wij verwerken hiervoor de privégegevens zoals naam, adres, woonplaats en emailadres, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving en beperken het gebruik ervan alleen voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk het voorzien van nieuws.

Het bestuur.